Với những ai đã từng bị cơn đau do viêm Amidan hành hạ mới hiểu cảm giác khó chịu nó mang lại. Một kiểu dạng bệnh hay gặp