mat-ong-rung-600x600
Product Price: VNĐ700,000.00

Mật ong rừng nguyên chất tây nguyên được người dân vào rừng khai thác. Với thực trạng khan hiếm như hiện nay, mật ong rừng trở nên một sản phẩm rất khó tìm.

Cân nhắc cho quý khách: Mật ong rừng và mật ong nhà có giá trị dinh dưỡng tương đương nhau. Hãy đảm bảo bạn muốn sử dụng mật ong rừng nguyên chất vì giá cả mật ong rừng cao hơn mật ong nhà rất nhiều nhé.